Oświadczenie o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej należnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 stycznia 2022 r.