Oświadczenie o stanie majątkowym - OpenLEX

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 11 września 2016 r. do: 26 września 2017 r.