Orzeczenie o uniewinnieniu/ uznaniu za winnego popełnienia czynu, za który obwiniony ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, i o wymierzeniu kary dyscyplinarnej/ uznaniu za winnego popełnienia czynu, za który obwiniony ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, i o odstąpieniu od wymierzenia kary dyscyplinarnej/ o umorzeniu postępowania

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 5 listopada 2022 r.