Opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 maja 2018 r.