Opis przebiegu pracy zawodowej kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz warunków jej wykonywania

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 24 lipca 2019 r.