MILK-RMP/NT Świadectwo zdrowia zwierząt/Świadectwo urzędowe do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka surowego lub które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko

Wzory

MILK-RMP/NT

Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.