Miesięczne sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 4 września 2022 r.