Legitymacja potwierdzająca nadanie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 9 lutego 2022 r.