LE00 (Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - LE)