Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 września 2018 r. do: 12 sierpnia 2019 r.