Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.