Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.