IKZE-2/C (1) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

Wzory

IKZE-2/C (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.