Formularz ewidencyjny, o którym mowa w art. 194 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 4 kwietnia 2020 r.