Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego ministrowi właściwemu do spraw transportu przez marszałka województwa

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 7 maja 2011 r. do: 29 maja 2018 r.