Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 31 grudnia 2014 r.