Dokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych. Kategoria 2

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 14 kwietnia 2021 r.