Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 października 2019 r.