Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o unieważnieniu/cofnięciu wizy Schengen/wizy krajowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 czerwca 2021 r.