Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej - OpenLEX

Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 maja 2021 r.