CIT-8B (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Wzory

CIT-8B (11)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 29 czerwca 2018 r.