ART/6b Świadectwo ukończenia dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

Wzory

ART/6b

Wzór aktualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.