Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 i art. 9b ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 13 września 2022 r.