Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9b ust. 1 i 4 pkt 2 Karty Nauczyciela

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 13 września 2022 r.