2 czerwca - dopuszczenie przez dyrektora szkoły, zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego lub programów nauczania - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

Ważne terminy
Data publikacji: 2 czerwca 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.