Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy obniżonego wymiaru czasu pracy. Firma do tej pory zatrudnia pracowników na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Zgodnie z regulaminem pracy funkcjonuje w firmie ruchomy czas pracy – praca jest rozpoczynana między godz. 7 a godz. 10. W dniu 15 kwietnia zostanie podpisane porozumienie z pracownikami w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%. Pracownicy od tego dnia będą zatrudnieni na 0,8 etatu.

Jaka w miesiącu kwietniu będzie obowiązywała norma czasu pracy?

W przepisach podany jest sposób obliczania miesięcznej normy, a co w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?

Jeśli pracownikom będą obniżone wymiary czasu pracy – 0,8 etatu – to zakładając że pracownicy będą mieli zaplanowaną pracę codziennie równomiernie po 6 godz. 24 min. to czy będzie istniał po stronie pracodawcy obowiązek sporządzania i przekazywania harmonogramów czasu pracy?

Jeśli pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,8 etatu – zaplanuję pracę np. przez większość dni po 7 godz. I w jednym dniu mniej (tak żeby zgadzała się norma) – to czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek sporządzania i przekazywania harmonogramów?

Czy jeśli w firmie funkcjonuje ruchomy czas pracy (praca rozpoczyna się między godz. 7 a 10.) , to w przypadku sporządzania harmonogramu czasu pracy (chodzi o powyższą sytuację z pracownikami zatrudnionymi na 0,8 etatu) – to czy w harmonogramie muszę podać dokładne godziny świadczenia pracy, czy wystarczy tylko ilość godzin do przepracowania w danym dniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?