Jak rozpoznać na gruncie VAT usługę złożoną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gumola Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski podatnik VAT (główny wykonawca) świadczy usługi na nieruchomości w Niemczech (usługi elektroinstalacyjne) na rzecz niemieckiego podatnika. W zawartym kontrakcie zakres robót został określony jako montaż instalacji elektrycznej w budynku biurowym. W ramach tego kontraktu podatnik wykonuje czynności pomocnicze, które nie są związane z nieruchomością (np. montaż szaf serwerowych). Czynności te zleca podwykonawcom zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce.

Z jaką stawką VAT podwykonawca powinien wystawić fakturę na rzecz głównego wykonawcy? Jak ustalić w tej sytuacji miejsce świadczenia usług?

Po wykonaniu usługi, główny wykonawca wystawia fakturę na rzecz zleceniobiorcy (kontrahent niemiecki) za wykonane roboty elektroinstalacyjne. Z wartości całego zlecenia, trudno wydzielić na fakturze wartość robót, które nie są związane z nieruchomością (np. montaż szaf serwerowych).

Jak ustalić w tych okolicznościach miejsce świadczenia usług?

Czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z usługą złożoną i usługa montażu szaf serwerowych jest usługą pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access