Czy wypłacając właścicielowi sąsiedniej działki wynagrodzenie za korzystanie z jego nieruchomości jesteśmy zobowiązani pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. będącą płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z remontem instalacji ściekowej należącej do naszego przedsiębiorstwa zmuszeni byliśmy do rozkopania sąsiedniej działki. Właścicielowi tej działki (osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) chcemy wypłacić wynagrodzenie (odszkodowanie) za to, że udostępnił nam swoją działkę.

Czy wypłacając tej osobie kwotę 10000 zł jesteśmy zobligowani do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzenia zaliczki do urzędu skarbowego? Czy w tym przypadku jesteśmy dla niego płatnikiem podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access