Czy w umowie gwarancji bankowej musi być jasna informacja że jest zawarta z datą pewną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 95 ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896) – dalej u.p.b., "czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu". W bankowości ma to np. znaczenie przy postępowaniu upadłościowym dotyczącym dłużnika, gdyż w myśl art. 84 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) "umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną".

Czy w umowie gwarancji bankowej musi być jasna informacja że jest zawarta z datą pewną? Inaczej rzecz ujmując czy można uznać, że umowa jest zawarta z datą pewną z mocy prawa (na podstawie art. 95 ust. 2 u.p.b.) czy potrzebna jest do tego dodatkowa pisemna informacja na umowie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access