Czy w przypadku pracownika niepełnoetatowego pracodawca powinien w jakiś sposób uwzględniać godziny niedopracowane lub przepracowane powyżej miesięcznego/kwartalnego wymiaru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na 3/5 etatu z wynagrodzeniem wg stałej stawki miesięcznej wynoszącej 2000 zł pracuje od poniedziałku do środy po 8 godzin, czyli 24 godz. tygodniowo. W zależności od układu dni w danym miesiącu, faktyczna liczba godzin przepracowanych przez tego pracownika nie jest w pełni równa liczbie godzin do przepracowania, wynikającej z jego wymiaru czasu pracy. Pracując od poniedziałku do środy, bez godzin nadliczbowych, przepracował w lipcu 12 x 8 =96 godzin (9,6 godz. mniej, niż wymiar: 176 godzin x 3/5=105,6 godz.), w sierpniu; 14x8=112 godzin (o 6,4 godz.więcej więcej, niż wymiar: 105,6 godz.), we wrześniu przepracuje 13x8 godz.= 104 godz. W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy, jednak nawet w dłuższym okresie miesięczne różnice nie do końca się wyrównują, ponieważ wymiar czasu pracy proporcjonalny do 3/5 etatu wynosi 316,80 godzin, a pracownik przepracuje od lipca do września łącznie 312 godzin.

Czy pracownik powinien w każdym z opisanych powyżej miesięcy otrzymać wynagrodzenie w kwocie wskazanej w umowie, tj. 2000 zł brutto?

Czy pracodawca powinien w jakiś sposób uwzględniać godziny niedopracowane lub przepracowane powyżej miesięcznego/kwartalnego wymiaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX