Czy w bank może dokonać wypowiedzenia umowy w zakresie stosowanego oprocentowania rachunku IKE z zachowaniem terminu wypowiedzenia dla umowy rachunku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W umowie dotyczącej IKE zawarto zapisy, że środki gromadzone na rachunku oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, ustalanej Uchwałą Zarządu Banku. Zamiana oprocentowania może być dokonana w przypadku zmiany oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Zmiana będzie proporcjonalna do zmiany wysokości kredytu lombardowego. Obniżenie oprocentowania może nastąpić w przypadku obniżenia oproc. kred. lombardowego i nie może osiągnąć stawki niższej niż oprocentowania kred. lomb. pomniejszonego o 1 p.p. Bank przez dłuższy czas utrzymywał oprocentowanie IKE na niezmienionym poziomie. Teraz istnieje konieczność jego obniżenia (dużego i niestety w ostatnim czasie stopa kredytu lombardowego nie ulegała zmianie).

Czy w tej sytuacji Bank może dokonać wypowiedzenia umowy w zakresie stosowanego oprocentowania rachunku IKE z zachowaniem terminu wypowiedzenia dla umowy rachunku?

Czy też raczej zgodnie z k.c. może zawiadomić klientów o zmianie oprocentowania z zastrzeżeniem, że w związku ze zmianą będą oni mieli prawo wypowiedzenia umowy rachunku w terminie wypowiedzenia zastrzeżonym dla klientów?

Czy w tej sytuacji będzie możliwość zastosowania innego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX