Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka 15 września 2015 r. wystawiła fakturę na kwotę 5.000.000 zł w tym VAT 934.959,35 zł. Termin zapłaty upłynął 1 października 2015 r., na dzień dzisiejszy tj. 18 października 2016 r. faktura jest nieuregulowana. Faktura została wystawiona na czynnego podatnika VAT, który kwestionuje zapłatę za fakturę. Dłużnik nie jest w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji. Spółka wystąpiła do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej. W dniu 8 lipca 2016 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o zawezwaniu do próby ugodowej. Sprawa nadal nie jest załatwiona, brak ugody, brak zapłaty. Należność nadal jest nieuregulowana.

Czy spółka w takim przypadku może zastosować ulgę za złe długi, a jeśli tak to w rozliczeniu (deklaracji) za jaki okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?