Czy podczas dożynek i targów, na których pracownicy banku informują o ofercie, bank spółdzielczy może zawierać umowy o prowadzenie rachunków bankowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank spółdzielczy na targach, wydarzeniach lokalnych (np. dożynki) ma swój punkt (stanowisko), w którym pracownicy banku informują o ofercie banku.

Czy w związku z art. 7ab ustawy o prawach konsumenta podczas takich wydarzeń bank może zawierać umowy o prowadzenie rachunków bankowych (z zachowaniem obowiązków dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa)?

Sprzedaż kont (zawieranie umów rachunku bankowego) odbywałaby się tylko w sytuacji gdyby osoba, która przyszła do stanowiska banku wyraziła chęć zawarcia takiej umowy (umowa byłaby zawierana w formie tradycyjnej - papierowej. Bank reprezentowany byłby przez upoważnionych pracowników banku).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX