Czy odpoczynek tygodniowy może obejmować mniejszą liczbę godzin w związku z przejściem pracowników na inną zmianę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odnosząc się do art. 133 § 2 k.p. proszę o dokładne określenie, czy odpoczynek tygodniowy może obejmować mniejszą liczbę godzin (nie krótszy niż 24 godz.) w związku z przejściem pracowników na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy - harmonogramem ustalonym dla całej brygady z góry na cały miesiąc, np. 25 lutego kończy pracę o 22.00, 26 - ma dzień wolny i 27 - rozpoczyna pracę o godz. 6.00.

Proszę o wyjaśnienie czy moja interpretacja "odpoczynku tygodniowego" jest właściwa.

U pracodawcy jest wykonywana praca w niedzielę i święta.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access