Czy indywidualne rozkłady czasu pracy, tworzone w oparciu o ramowy rozkład czasu pracy, mogą być dostosowywane do aktualnych potrzeb zakładu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie pracowników obowiązuje system równoważny, jest też podpisane porozumienie (w 2014 r.) o ruchomym czasie pracy (art. 140 (1) par.1) Pracodawca wcześniej stosował system zmianowy pracy (ostatnie kilka lat w obwieszczeniu były wskazane konkretne godziny zmian 6-14, 14-22, 22-6. Aby usprawnić proces produkcji pracodawca wprowadził inne zapisy i zmienił obwieszczeniem rozkłady pracy (zatrudnienie do 20 osób). Obecnie zapis jest treści "Pracownicy świadczą pracę: a. na produkcji i magazynie w systemie dwu lub trzyzmianowym w zależności od potrzeb pracodawcy. Pracownicy wykonują pracę według harmonogramów czasu pracy, które są sporządzane na okresy miesięczne i przekazywane z tygodniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z porozumieniem o ruchomym czasie pracy z dnia 6.01.2014r. praca może być planowana w różne dni tygodnia o różnych porach rozpoczynania pracy, z poszanowaniem zasad KP. Harmonogramy mogą ulec zmianie. b. administracyjno- biurowi od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 Dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy ustala się odrębnie dla poszczególnych pracowników w harmonogramach czasu pracy (dla pracowników wymienionych w pkt 2 ust. a). Dla pracowników wymienionych w pkt 2 ust. b dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota."

Czy taki zapis jest prawidłowy?

Pracownicy mają ustalane godziny bardzo różnie np. Pn 6-16, Wt 4-12, Śr 4-14, Czw 6-16, Pt 6-12 lub Pn 6-16, Wt 4-16 Śr wolne, Czw 6-16 itp.

Jeśli w obwieszczeniu muszą być podane konkretne godziny i dzień wolny to jak zmienić zapisy w obwieszczeniu aby był prawidłowy i można było stosować godziny pracy jak w przykładach?

Czy w grafikach dni wolne harmonogramowo oraz dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy powinny być specjalnie oznaczane?

W programie do tworzenia grafików nie ma teraz takiej możliwości i na wydruku są puste pola w dniach wolnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX