Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrekcja gimnazjum zamierza opracować i wdrożyć procedurę wyjść prywatnych na podstawie art. 151 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., tak aby pracownicy mieli możliwość załatwienia pilnych i terminowych spraw bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Większość pracowników to nauczyciele zatrudnieni na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. Możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego za odpracowaniem (zastępstwo niepłatne) ułatwiłoby wielu osobom rozwiązanie ich problemów.

Czy pracownicy pedagogiczni podlegają wymienionemu przepisowi k.p., czy mogą wykorzystywać wolne jedynie w terminach sztywno ustalonych (wakacje, ferie zimowe, przerwy świąteczne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację