Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem pracy dodatek funkcyjny przysługuje za czas wykonywania pracy. Za czas urlopu, zwolnienia lekarskiego, przestoju oraz innych usprawiedliwionych/nieusprawiedliwionych nieobecności pracownikowi dodatek funkcyjny nie przysługuje. Dodatek w pełnej wysokości to 700 zł, w przypadku nieobecności jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę dni nieobecności. W związku z urlopem wypoczynkowym pracownika w miesiącu maju dodatek wyniósł 420 zł, natomiast w czerwcu takiego dodatku w ogóle nie wypłacono ze względu na miesięczny urlop wypoczynkowy. W poprzednich miesiącach marzec, kwiecień wypłacono dodatek w pełnej wysokości czyli 700 zł. Z końcem czerwca umowa uległa rozwiązaniu i pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca obliczając wynagrodzenie urlopowe powinien wliczyć do podstawy dodatek funkcyjny?

Czy zapisy w treści regulaminu dotyczące tego, że za okres urlopu dodatek funkcyjny nie przysługuje są zgodne z prawem pracy?

Czy obliczając ekwiwalent za urlop pracodawca powinien był uwzględnić dodatek funkcyjny w podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?