Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmuje się m.in. realizacją projektów budowlanych. W działach budownictwa chcemy wprowadzić zadaniowy czas pracy dla pracowników na stanowiskach: kierownik budowy, brygadzista, kierownik robót, monter nadzorczy, operator sprzętu budowlanego, asystent kierownika budowy. Pracownicy na tych stanowiskach pracują w równoważnym systemie czasu pracy, w okresie rozliczeniowym 12 miesięcznym. Wolnym dniem jest sobota. Pracownicy na tych stanowiskach często pracują w soboty.

Czy dla tych stanowisk pracy można wprowadzić zadaniowy czas pracy? Przesłanką, przede wszystkim, do tego systemu jest organizacja pracy - trudności z kontrolą czasu pracy,miejsce wykonywania pracy - pracownicy świadczą pracę poza zakładem. Czy praca świadczona przez tych pracowników w soboty w systemie zadaniowym będzie pracą w godzinach nadliczbowych? Jak określić zadania dla tych pracowników, jeżeli ich praca jest związana z realizacją projektów? (co jest zależne od zawieranych kontraktów i czasu ich realizacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?