Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Spółka jawna "X". Wspólnikami Spółki jawnej "X" są osoby: "A", "B", "C" i "D". Każda z tych osób uprawniona jest do reprezentowania spółki, przy czym składanie oświadczeń w imieniu spółki wymaga współdziałania dwóch wspólników lub jednego wspólnika i prokurenta.

2. Spółka z o.o. "Y". Wspólnikami oraz członkami Zarządu Spółki z o.o. "Y" są osoby "B" i "C" będące wspólnikami Spółki jawnej "X" ,tj.: Wspólnicy spółki z.o.o. - osoba "B" posiadająca 60 udziałów oraz osoba "C" posiadająca 40 udziałów,  Zarząd Spółki z o.o. - osoba "C" – prezes zarządu oraz osoba "B" – wiceprezes zarządu.

Czy w myśl art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) spółka "X" i spółka "Y" stanowi grupę kapitałową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?