undefinedObliczanie trzydniowych terminów wypowiedzenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Obliczanie trzydniowych terminów wypowiedzenia.

W sprawie interpretacji pojęcia "dni roboczych", występującego w art. 331 oraz art. 34 pkt 1 k.p. MPiPS uważa, że ponieważ przepisy kodeksu pracy nie zawierają definicji tego pojęcia, to przy rozpatrywaniu tej kwestii należy mieć na uwadze art. 1519 § 1 kp. Określa on pojęcie dni wolnych od pracy. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy (ustawa z 18 stycznia 1951 r., DzU nr 4, poz. 28 ze zm.).

Oznacza to, że trzydniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę upłynie w sobotę, mimo że jest to w konkretnym przypadku dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie jest to bowiem dzień ustawowo wolny od pracy, o którym mowa w art. 1519 § 1 k.p.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9552/3