Orzeczenia sądów
Opublikowano: MSiG 2014/220/15276

Wyrok
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 11 lutego 2014 r.
XVII Amc 11640/12
Niedozwolone postanowienia umowne.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Adam Malinowski.

Protokolant: Maciej Gembarzewski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu przeciwko Anro-Trade Sp. jawna Eksport-Import R. Walder i T. Walder w Chwaszczynie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone:

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu".