V CSK 382/18, Dopuszczalność umowy kredytu przewidującego spread walutowy. Skutki całkowitego pominięcia informacji o... - OpenLEX

V CSK 382/18, Dopuszczalność umowy kredytu przewidującego spread walutowy. Skutki całkowitego pominięcia informacji o szacunkowej wysokości (skali) kosztów związanych z zastrzeżeniem spreadu walutowego. Świadczenie nadpłacone przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jako świadczenie nienależne. Bezpodstawne wzbogacenie po obu stronach wykonanej nieskutecznej umowy wzajemnej a roszczenia o zwrot świadczeń nienależnych. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2771344

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.