V CSK 382/18, Dopuszczalność umowy kredytu przewidującego spread walutowy. Skutki całkowitego pominięcia informacji o szacunkowej wysokości (skali) kosztów związanych z zastrzeżeniem spreadu walutowego. Świadczenie nadpłacone przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jako świadczenie nienależne. Bezpodstawne wzbogacenie po obu stronach wykonanej nieskutecznej umowy wzajemnej a roszczenia o zwrot świadczeń nienależnych. Zarzut naruszenia art. 321 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC-ZD 2021/2/20

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.