Court jurisprudences

V KO 32/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152902 - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r.

V U 1300/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3053794 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

V U 150/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3049349 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

X C 247/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3114785 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

X C 3188/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3114783 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XII Ko 34/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3077463 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XIV C 1259/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3046435 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

XXV C 84/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3046492 - wyrok z dnia 2 lipca 2020 r.

12055/17, MUSA TARHAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

43768/07, KRYVENKYY v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

4809/10, GRAFOV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

50494/12, YENGO v. FRANCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

55216/08, S. v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

57129/10, MIRZOYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

67743/17, BORKOWSKI v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

69936/10, TADEVOSYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 1 lipca 2020 r.

I ACa 39/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3102663 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I ACa 875/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3102645 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I ACz 199/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3042928 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

I BP 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146926 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1021/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3102730 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1051/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3054645 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1290/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3167729 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1409/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093549 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1660/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093837 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3102584 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 1849/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093834 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 207/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3088963 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 2247/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3049565 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 2662/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3049566 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 366/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3056655 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 382/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093555 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 3929/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3053743 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 41/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3042982 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 709/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3042489 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 764/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3145466 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 835/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076613 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I C 881/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3055811 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I Ca 152/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3037839 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I Ca 166/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3037836 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

I Ca 196/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3037834 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I Ca 533/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036020 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

I Ca 73/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3046804 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

I FSK 1725/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099430 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I FSK 1771/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110786 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

I FSK 506/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127570 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II C 609/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3051404 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II Ca 189/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3056950 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II Cz 787/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3102627 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

II DO 45/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144790 - postanowienie z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 864/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052590 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 865/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052638 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 866/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052535 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 904/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028525 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 905/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028536 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 906/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032385 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 907/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032446 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II FSK 908/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064733 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3431/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028798 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3432/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028779 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3503/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025203 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3579/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028568 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 363/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064713 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3638/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025143 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.

II GSK 3790/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3025172 - wyrok z dnia 1 lipca 2020 r.