Court jurisprudences

II SA/Łd 226/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3031395 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

II SO/Po 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3033845 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

II W 1071/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163033 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

II W 1101/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130509 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2638/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127585 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2672/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155783 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2677/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127554 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2678/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127638 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2682/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040596 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2723/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127549 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2747/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127565 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 2818/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127546 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 864/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127608 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 885/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127637 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 965/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127566 - wyrok z dnia 10 lipca 2020 r.

I OSK 973/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040559 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 13/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038901 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 14/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064784 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 15/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064714 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 16/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040621 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 21/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040542 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OW 8/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038924 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OZ 405/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040663 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I OZ 420/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040631 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I SA/Ke 159/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3029296 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.

I SA/Wa 116/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3050489 - postanowienie z dnia 10 lipca 2020 r.