Court jurisprudences

I SA/Kr 175/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3099995 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180199 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 438/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084287 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Kr 552/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174228 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 121/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061691 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 122/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061927 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 398/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3117181 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 165/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3051678 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 242/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3050806 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 352/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3048931 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Rz 927/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3051614 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046220 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Sz 565/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3046101 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 241/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174219 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 242/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100066 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 373/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174256 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 392/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3127373 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 576/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167560 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wa 625/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091125 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I SA/Wr 353/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3061875 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV Ca 489/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105972 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV Ca 566/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105970 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV CO 116/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051700 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV Ka 420/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104569 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV Ka 441/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3159342 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV Ka 530/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3113975 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV KK 253/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151512 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV KK 731/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151548 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 223/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058181 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 467/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058268 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 476/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058240 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 869/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058335 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 885/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058302 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 891/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058100 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 962/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058049 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Po 985/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061890 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1054/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064235 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1406/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063894 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1435/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3127336 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 1436/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117243 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 2875/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064214 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 57/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063979 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SA/Wa 957/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064234 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SAB/Wa 1127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064213 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SAB/Wa 682/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063951 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

IV SAB/Wr 225/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048392 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r.