Court jurisprudences

II SA/Wa 2765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071255 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Wa 48/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117193 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SA/Wr 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3048928 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043365 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Bk 92/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043322 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Ke 49/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3064053 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Ke 52/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3047424 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 56/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3061918 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Kr 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084455 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Lu 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3078050 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Lu 77/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084433 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Łd 6/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048590 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Łd 7/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3048509 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071258 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SAB/Wa 410/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084464 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SO/Lu 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3046539 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SO/Lu 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3046554 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SO/Lu 6/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077996 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SO/Lu 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3078010 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II SO/Lu 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077912 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II UK 116/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150205 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

II UK 180/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150249 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I KZ 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150238 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I Ns 138/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 3102566 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I Ns 413/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 3102567 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Bk 557/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043336 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Bk 576/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043309 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Bk 595/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3043297 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 2007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046516 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 2008/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046523 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 2009/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046532 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Gd 2010/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3046545 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 228/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068272 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 345/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068275 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 356/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084385 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3058039 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Lu 517/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068267 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3068171 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Łd 825/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051239 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Ol 91/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3058399 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Op 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3055500 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058183 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.

I SA/Po 304/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3058390 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r.