Court jurisprudences

III SA/Kr 605/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3047471 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Kr 606/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3047457 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Kr 607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3047446 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Lu 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3104318 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Lu 402/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3077972 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Lu 408/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3117131 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Lu 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3104334 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Lu 81/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3100322 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

III SA/Wa 1329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084027 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II K 1272/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3069268 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II K 1810/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3069282 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II K 279/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 3159422 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II K 546/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3051377 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II K 797/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3148794 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II Ka 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3159330 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II Ka 71/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104367 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II KK 490/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146883 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OSK 1002/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075941 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OSK 1039/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117105 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II OSK 1518/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061877 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OSK 3732/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067911 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 417/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061604 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 542/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061702 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 549/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061829 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 554/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064026 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 558/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063910 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 559/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064237 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II OZ 561/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063933 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II PK 56/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062773 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gd 350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047389 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gd 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047473 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gd 537/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048371 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gd 619/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3047481 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gd 766/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3048507 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gl 1049/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3047385 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gl 30/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061891 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gl 304/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3047459 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gl 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061889 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Gl 878/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3046583 - postanowienie z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Ke 18/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3100413 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Ke 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061906 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Ke 449/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090988 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.

II SA/Ke 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070991 - wyrok z dnia 2 września 2020 r.