Court jurisprudences

25781/94, CYPR v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 3 września 2020 r.

38413/11, BASARIYA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

39730/16, TINCA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

42412/16, PALADE v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

47395/09, BUKOWSKI I INNI v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 3 września 2020 r.

48322/12, TAKÁCS I INNI v. WĘGRY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 3 września 2020 r.

49750/11, ADAYEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

52116/11, ÇAKIR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

57511/14, DIMITRIOU v. CYPR - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

59102/17, GERYUGOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

62621/19, R.P. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

8799/12, AYVACI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

9899/19, MONOGOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2020 r.

I ACa 798/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3160194 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I AGa 174/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3112827 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 1205/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 3057518 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 125/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3104664 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 148/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3113203 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 178/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3061267 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 2068/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3069289 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 2315/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171035 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 465/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 3061359 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 530/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3127291 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I C 84/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3061301 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I Cz 211/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102281 - postanowienie z dnia 3 września 2020 r.

I DSK 10/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087619 - postanowienie z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 1505/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075976 - postanowienie z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 1977/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090960 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 2040/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077946 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 2150/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090995 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 502/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051017 - postanowienie z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 77/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075910 - postanowienie z dnia 3 września 2020 r.

I FSK 848/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090945 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.

II AKa 231/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3102247 - wyrok z dnia 3 września 2020 r.