Court jurisprudences

III SA/Wr 439/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110550 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III SPP/Lu 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3051207 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III UZP 4/18 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNP 2021/4/41 - uchwała z dnia 9 września 2020 r.

II K 1544/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3127159 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II K 236/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3071162 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II K 410/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3159372 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II K 43/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3148860 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II K 525/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach

LEX nr 3118831 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II K 996/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3102241 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II KK 18/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148283 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II KK 221/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051737 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II KZ 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3153402 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OSK 1125/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100309 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II OSK 1580/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054908 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OSK 1587/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054896 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OSK 277/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064282 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 564/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054770 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 565/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054880 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 566/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054955 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 567/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054909 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 578/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054899 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 579/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054965 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 588/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054946 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II OZ 589/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054749 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II PO 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051726 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060383 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 10/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051266 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 239/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051227 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 263/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061017 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 27/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061588 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 278/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057342 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051270 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 371/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3053621 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051285 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3054775 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 744/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3051630 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gd 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063965 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gl 962/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3048917 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II SA/Gl 988/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3049166 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.